KATEGORIA: TUOTTAVA TYO

Blogikirjoitukset kategoriasta Tuottava tyo.

Kiinteät kustannukset kriisitilanteissa

Keskustelin tänään yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa yhteistyökuvioista ja Excel-pohjaisten ratkaisujen eduista ja puutteista. Yksinkertaistettuna voi todeta, että suurimmat edut Excel-pohjaisissa työkaluissa ovat usein hinta ja muokattavuus.

Tuottavuutta ruohonjuuritasolla

Tuottavuutta ruohonjuuritasolla Tällä tekstillä haluan herätellä sinua pohtimaan omaa tuottavuuttasi. Tuottavuushan tarkoittaa suunnilleen sitä, että kuinka paljon saadaan aikaiseksi suhteessa tehtyihin panostuksiin.