RATKAISUT

Koontityökalut

Asiantuntija esimerkiksi taloushallinnon tehtäviin.

Lue lisää

Excel-tiedosto 2.0

Työkaluja kunnille ja kaupungeille rutiinitöiden automatisoimiseksi.

Lue lisää