Hyvää alkanutta vuotta 2021!

Minun nimeni on Mikael Ahonen, ja tulin mukaan Simplef Oy:n vähemmistöosakkaaksi loppuvuodesta 2020.

Tässä tiedotteessa kerron hieman taustoja, miksi minä ja Simplef Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Martti Luotonen päätimme yhdistää liiketoimintamme.

Motiivina Excel-liiketoiminnan yhdistäminen

Viimeisten kahden vuoden aikana olen saanut kotisivuiltani mikaelahonen.com runsaasti yhteydenottoja yrityksiltä Excel-laskentataulukoihin liittyvistä tarpeista. Ollessani palkkatöissä Excel-raporttien ja makrojen kehittämiseen ei ole jäänyt aikaa.

Jossain vaiheessa aloitimme Martin kanssa yhteistyön: Välitin Excel-projektit hänen yritykselleen, Simplef Oy:lle. Tähän päivään mennessä Simplef Oy on saanut noin 25 asiakasta pelkästään henkilökohtaisen sivustoni kautta. Hienointa on, että monien asiakkaiden kanssa on muodostunut pitkäaikaista ja tuottavaa yhteistyötä.

Totesimme Martin kanssa, että liiketoimintaamme ei olisi järkeä työstää samaan aikaan kahdella eri yrityksellä ja sivustolla. Pitkin viime vuotta pohdimme erilaisia yhteistyömalleja.

Jatkossa tulemme keskittämään yhteiset liiketoimintamme lähtökohtaisesti Simplef Oy:n ja simplef.fi-sivuston alle. Suurimmaksi osaksi kyse on Microsoft Excel-ratkaisuista.

Pääpaino Excelissä, Python-ohjelmointi kasvussa

Simplef Oy on keskittynyt vahvasti Excel-toteutuksiin. Siis Excel-työkirjojen automatisointiin makroilla ja Excel-raportointiin.

Mutta miksi juuri Excel, kun se on yleinen vitsi kahvipöytäkeskusteluissa?

Ensinnäkin Excel on valmis ja toimiva laskentaympäristö kevyeen tehtävien automatisointiin. Erillisiä asennuksia ei tarvita. Näin laajassa käytössä olevaan ohjelmistoon on hankala kuvitella sellaisia päivityksiä, jotka jatkuvasti rikkoisivat toimivia raportteja tai automaatioita.

Toiseksi, Excel on todella kustannustehokas. Se tarjoaa valmiin käyttöliittymän, tietokannan ja laskentaympäristön samassa paketissa. Toimivien ratkaisujen toteuttaminen vie tyypillisesti vain tunteja erityisesti Simplefin kehittämän komponenttikirjaston ansiosta. Käyttäjät eivät tarvitse massiivista perehdytystä, sillä sekä Excel että ratkaistava ongelma on asiakkaalle valmiiksi tuttu.

Simplefistä löytyy myös osaamista laajasti käytetystä Python-ohjelmointikielestä, jota voidaan käyttää niin ikään tehtävien automatisointiin, datan käsittelyyn ja data-analyyseihin. Pythonin käyttäminen edellyttää tiettyjä valmisteluita, joten Python-toteutukset sopivat erityisen hyvin esimerkiksi Azuren, Google Cloudin tai AWS:n pilvipalveluita hyödyntäville yrityksille.

Syventyminen valittuihin teknologioihin nopeuttaa kehitystyötä, mutta muutoin Simplefissä ei ole pakottavaa tarvetta tehdä työtä tietyillä työkaluilla.

Simplef panostaa kestävään liiketoimintaan

Yhteistyöneuvotteluissa sekä minulla että Martilla painottui kestävän liiketoiminnan teema.

Hyvä esimerkki järkevistä työtavoista on työn tekeminen etänä – tämä oli mielipiteemme jo ennen maaliskuuta 2020. Ei kannata käyttää arvokasta työaikaa turhaan autossa istumiseen, vaikka Martti hurauttaakin vuosikertamersullaan asiakkaiden luo tarpeen mukaan. Välillä olemme saaneet perustella juurta jaksain ohjelmoinnin onnistuvan mainiosti myös toiselta puolelta Suomea. Itse asiassa emme ole tavanneet läheskään kaikkia asiakkaitamme kasvotusten – osaa emme edes web-kameran välityksellä.

Martti toteaa Simplefin toimntamallista seuraavaa:

Simplef on ennen kaikkea väline toteuttaa itseään ammatillisesti. Eli luoda uutta, oivaltavaa, ja tehdä ratkaisuja joiden hyöty näkyy konkreettisesti muiden ihmisten arjessa.

Asiakkaan kanssa sovitut asiat täytyy hoitaa, se on selvä asia. Siksi mietimme ennen kuin lupaamme. Uskomme, että fiksut ja joskus vaikeatkin päätökset johtavat uusiin, parempiin tilaisuuksiin tulevaisuudessa.

Kestävään liiketoimintaan kuuluu, että kasvu ei ole itseisarvo. Eikö ole tarpeeksi tehdä työt mahdollisimman hyvin vanhojen tuttujen asiakkaiden kanssa? Luultavasti kommunikaation taso ja työn laatu ovat aivan eri tasolla kuin pelkkää kasvua tavoittelevassa yrityksessä.

Itse haluaisin nähdä Simplefin yrityksenä, jossa ei ole jatkuva kiireen tunne.

Roolien jakautuminen Simplefissä

Viimeisen puolen vuoden aikana uusia asiakkaita on tullut entiseen malliin ja vanhoilta asiakkailta on löytynyt uusia kehityskohteita. Siksi on nähty ajankohtaiseksi kasvattaa tiimiä.

Syksyllä Simplef palkkasi määräajaksi osa-aikaisen työntekijän, ja toinen on aloittamassa nyt keväällä. Itse haluan keskittyä siihen, että työntekijän vastuut ovat mahdollisimman selkeät ja työtehtäviä ja -määrää on mahdollista säätää oman kiinnostuksen mukaan. Helpointa lienee kysyä työntekijän motiiveista häneltä itseltään.

Martti jatkaa entiseen malliin päätoimisena yrittäjänä vastaten asiakasprojekteista ja yrityksen hallinnosta.

Oma toimenkuvani painottuu asiakashankintaan ja liiketoiminnan suunnitteluun Martin kanssa. Roolini on sivutoiminen ollessani palkkatyössä kaivosteollisuudessa data-analyytikkona.

Osa-aikaisen työntekijän rooli tulee painottumaan asiakasprojektien tekniseen toteutukseen. Lopullinen toimenkuva riippuu uusien projektien tarpeista ja työntekijän omista toiveista.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua raportointiin, tiedonkäsittelyyn tai työtehtävien automatisointiin? Täältä voit ottaa yhteyttä.