Kunnat

Kunta-alan ratkaisut


Kunta-alan työt kannattaa standardisoida

Autamme asiakkaitamme automatisoimaan rutiinitöitä. Kunta-alalla on valtava potentiaali tähän, koska yhdestä hyvin toteutetusta ratkaisusta saadaan parhaimmillaan hyötyjä kymmenille eri kunnille. Kunnat ja kaupungit eroavat toisistaan paljonkin, mutta iso osa ratkaisuista soveltuu yhtä hyvin sekä isommille että pienemmille toimijoille.

Simplef Oy haluaa auttaa Suomen kuntia ja kaupunkeja hoitamaan vastuunsa ja velvoitteensa nykyistä edullisemmin ja paremmalla laadulla. Tähän mennessä suurimmat hyödyt on saatu talousraportoinnin sekä erilaisten massalaskutusten automatisoinnilla, mutta mielellämme kuulemme myös uusia ideoita ja toiveita potentiaalisista ratkaisuista.

Hinnoittelu

Tyypillisesti projektit hinnoitellaan yhdistämällä edullisella tuntihinnalla tehtävä työ sekä olemassa olevat valmiit kiinteähintaiset komponentit. Tällä tavoin projektit pysyvät helposti ennustettavina eivätkä ylitä budjettia tai aikataulua. Samalla vältetään iso määrittelytyö ja sopimusten viilailu, kun kaikkea ei tarvitse lyödä lukkoon ennen aloittamista.

Projektien kokonaishinta vaihteleekin tyypillisesti välillä 350–5 000 euroa, riippuen tietenkin asiakkaan toiveista ja ratkaisun monimutkaisuudesta.

Yrityksemme on panostanut paljon omaan työn tehokkuuteen ja ratkaisujen standardointiin. Tämä näkyy asiakkaalle samanaikaisesti sekä edullisina hintoina että laadukkaana työnä. Lisäksi hinnoittelu on minuuttiperusteista, joten et maksa turhasta.

Esimerkkejä toteutuksista kunnille

Tuotteet kunnille

Koontityökalu