STANDARDISOI TILINPÄÄTÖKSEN LUONTI

Koontityökalun avulla automatisoit tilinpäätöksen koonnin

Pyrimme tällä hetkellä erityisesti kehittämään talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja.

Lue lisää täältä: Koontityökalu

Kunta-alan työt kannattaa standardisoida

Autamme asiakkaitamme automatisoimaan rutiinitöitä. Kunta-alalla on valtava potentiaali tähän, koska yhdestä hyvin toteutetusta ratkaisusta saadaan parhaimmillaan hyötyjä kymmenille eri kunnille. Kunnat ja kaupungit eroavat toisistaan paljonkin, mutta hyvin toteutettuna iso osa ratkaisuista soveltuu yhtä hyvin sekä isommille että pienemmille toimijoille.

Simplef Oy haluaa auttaa Suomen kuntia ja kaupunkeja hoitamaan vastuunsa ja velvoitteensa nykyistä edullisemmin ja paremmalla laadulla. Tähän mennessä suurimmat hyödyt on saatu talousraportoinnin sekä erilaisten massalaskutusten automatisoinnilla, mutta mielellämme kuulemme myös uusia ideoita ja toiveita potentiaalisista ratkaisuista.

Esimerkkejä toteutuksista kunnille

  • Koontityökalu talousarvion ja tilinpäätöksen automatisointiin
  • Taloustietojen muunto järjestelmästä toiseen, kustannuspaikkojen ja tilien konvertointi
  • Työkalu investointihankkeiden seurantaan ja suunnitteluun
  • Massalaskutusten prosessien automatisointi (jätevedet, tonttivuokrat, hulevedet, …)
  • Monenlaiset kustannuslaskennan työkalut