Yhtenäiset käytännöt

Yhtenäiset käytännöt

Kun monet työntekijät työskentelevät samojen asioiden parissa, kannattaa sopia yhteiset käytännöt asioiden hoitamiseen. Näin vältytään monilta ongelmilta sekä pystytään jakamaan parhaita työtekniikoita työntekijöiden välillä. Ja kun perustyövaiheet on standardisoitu, voidaan niiden nopeuttamiseksi luoda valmiita malleja ja lomakepohjia. Näitä malleja voivat olla esimerkiksi valmiit tarjouspohjat, lähes valmiiksi kirjoitetut sähköpostit tai esiasetetut CAD-pohjat.

Simplef Oy auttaa yritystäsi luomaan systemaattiset toimintatavat käytäntöjen jakamiseen sekä kokoamaan työntekijöiden parhaat ideat yhteiseen käyttöön.

Tutustu tilausprosessiin