Excel-ratkaisut

Microsoft Exceliin räätälöityjä työkaluja, konsultointia sekä koulutusta.

EDULLINEN HINTA

55 €/tunti, kiinteä hinta tai näiden yhdistelmä sopimuksen mukaan.

HELPPOA JA MUTKATONTA

Projektit etenevät sujuvasti, Excel-toteutuksen tyypillinen kesto 5–50 työtuntia.

LUOTETTAVAA JA LAADUKASTA

Ohjelmoinnissa suositaan etukäteen testattuja ratkaisuja, jotta koodi on laadukasta ja ohjelmointi tehokasta.

VUOSIEN KOKEMUS

Kymmeniä Excel-toteutuksia jo yli 70 asiakkaalle vuodesta 2017 lähtien.

Räätälöidyt työkalut eri käyttötarkoituksiin

Excelin suurin vahvuus on sen joustavuus: taulukkolaskentaohjelmaa käytetään laajasti eri toimialoilla ja eri tilanteissa. Kun yhtälöön lisätään vielä ohjelmointikieli VBA, voidaan yleensä luoda juuri asiakkaan tarvitsema työkalu.

Suurin osa toimittamistamme ratkaisuista onkin yhdistelmä Excelin perustoimintoja sekä erikseen räätälöityä koodia, jolloin saamme tehtyä käyttöliittymän tehokkaasti Exceliin ja kaikki vaativammat toiminnot taustalle VBA:han. Yhdistämällä tähän vielä kattavan koodikirjastomme, saadaan luonnos työkalusta toteutettua yleensä muutamissa tunneissa.

Simplefin vahvuudet räätälöityjen toimistotyökalujen luonnissa voi kiteyttää kahteen osa-alueeseen:

  • Laaja ymmärrys eri toimialoista
  • Taito tiivistää monimutkaiset prosessit yksinkertaiseksi työkaluksi

Erilaisia projekteja on tehty mm. metalliteollisuuteen, julkiselle sektorille, rakennusteollisuuteen sekä logistiikka-alalle, asiakkaan koon vaihdellessa yhden työntekijän yrityksistä isoihin pörssiyhtiöihin.

Kokonaisuudessaan yksittäisen työkalun luominen vie yleensä noin 5–50 työtuntia ja valmistuu 0–2 kuukaudessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Helppoa ja yksinkertaista!

Hinnoittelu

Tyypillisesti projektit hinnoitellaan yhdistämällä edullisella tuntihinnalla tehtävä työ sekä olemassa olevat valmiit kiinteähintaiset komponentit. Tällä tavoin projektit pysyvät helposti ennustettavina eivätkä ylitä budjettia tai aikataulua. Samalla vältetään iso määrittelytyö ja sopimusten viilailu, kun kaikkea ei tarvitse lyödä lukkoon ennen aloittamista.

Projektien kokonaishinta vaihteleekin tyypillisesti välillä 350–5 000 euroa, riippuen tietenkin asiakkaan toiveista ja ratkaisun monimutkaisuudesta.

Yrityksemme on panostanut paljon omaan työn tehokkuuteen ja ratkaisujen standardointiin. Tämä näkyy asiakkaalle samanaikaisesti sekä edullisina hintoina että laadukkaana työnä. Lisäksi hinnoittelu on minuuttiperusteista, joten et maksa turhasta.

Esimerkkejä Excel-toteutuksista

  • Varastonhallinnan työkalut, raaka-ainetarpeiden ennustaminen ym.
  • Projektinhallinnan työkalut rakennustyömaille, myyntityöhön ym.
  • Erilaiset laskurit esim. valmistus- tai kuljetuskustannusten arviointiin
  • Toimistotyön työvaihdeiden automatisointi
  • Raportit työtyytyväisyyskyselyistä, asiakastyytyväisyyskyselyistä ym.
  • Yritysdatan käsittely haluttuun muotoon ja datan siirto järjestelmästä toiseen
  • Koulutukset ja etäkoulutukset Exceliin, VBA:han ja makroihin liittyen
  • Asiakkaan omien Excel-työkalujen jatkokehitys